Aktualności


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Data:
Kategoria: Aktualności
Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość

zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji
1 2 3 4 5 6 7
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w m. Bulkowo Kolonia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 154 599,49 PLN II kwartał
1.1.2 Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 155 331,49 PLN II kwartał
1.1.3 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową studni głębinowej w m. Włóki, gm. Bulkowo Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 1 379 996,03 PLN II kwartał
2. DOSTAWY
1.2.1 Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Bulkowo w 2022 roku Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 185 533,85 PLN IV kwartał
3. USŁUGI
1.3.1 Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo w roku szkolnym 2021/2022 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 415 152,78 PLN III kwartał
1.3.2 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2021/2022 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 309 800,00 PLN III kwartał
1.3.3 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 695 451,86 PLN IV kwartał

Pobierz Plan postępowań na 2021 rok