Aktualności


Postanowienie

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie Zarządzenia z dnia 24 stycznia 2019r. zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2019r. (poniedziałek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nowe Krubice
Miejsce zebrania: Szkoła Podstawowa w Nowych Krubicach
Godzina rozpoczęcia zebrania: 1700 
Przewodniczący zebrania: p. Ryszard Marciniak

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 1730

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

 

Pobierz postanowienie