Aktualności


Postanowienie

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie Zarządzenia z dnia 24 stycznia 2019r. zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2019r. (środa) odbędzie się zebranie mające na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Szasty
Miejsce zebrania: Gminne Centrum Informacji w Worowicach
Godzina rozpoczęcia zebrania: 1600 
Przewodniczący zebrania: p. Roman Sztendur

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 1630

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

 

Pobierz postanowienie