Aktualności


Postanowienie

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie Zarządzenia z dnia 24 stycznia 2019r. zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2019r. (wtorek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nadułki
Miejsce zebrania: remiza OSP w Nadułkach
Godzina rozpoczęcia zebrania: 1700 
Przewodniczący zebrania: p. Jacek Marciniak

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 1730

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

 

Pobierz postanowienie