Aktualności


Postanowienie

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie Zarządzenia z dnia 24 stycznia 2019r., w związku z Uchwałą Nr 33/IV/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia głosowania w sprawie wyboru sołtysa oraz unieważnienia głosowania w sprawie wyboru rady sołeckiej w sołectwie Wołowa zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2019r. (piątek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wołowa
Miejsce zebrania: dom p. Sołtysa
Godzina rozpoczęcia zebrania: 1430 
Przewodniczący zebrania: p. Roman Boczkowski

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 1500

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

 

Pobierz postanowienie