Aktualności


Postanowienie

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie Zarządzenia z dnia 24 stycznia 2019r. zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2019r. (piątek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Chlebowo.
Miejsce zebrania: dom p. Sołtys
Godzina rozpoczęcia zebrania: 1800 
Przewodniczący zebrania: p. Roman Boczkowski

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 1830

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

 

Pobierz postanowienie