Aktualności


Postanowienie

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie Zarządzenia z dnia 24 stycznia 2019r. zawiadamiam, że w dniu 4 lutego 2019r. (poniedziałek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pilichówko
Miejsce zebrania: remiza OSP w Pilichówku
Godzina rozpoczęcia zebrania: 1500 
Przewodniczący zebrania: p. Adam Stasiak

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 1530

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

 

Pobierz postanowienie