Aktualności


Postanowienie

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie Zarządzenia z dnia 24 stycznia 2019r. zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2019r. (czwartek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Stare Łubki.
Miejsce zebrania: dom p. Sołtysa
Godzina rozpoczęcia zebrania: 1730 
Przewodniczący zebrania: p. Jolanta Leszczyńska

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 1800

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

 

Pobierz postanowienie