Aktualności


Wybory Sołtysa – Nadułki-Majdany

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo 07.02.2023r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu  13 lutego 2023r. (poniedziałek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Nadułki – Majdany.

Miejsce zebrania – dom. P. Sołtysa

Godzina rozpoczęcia zebrania – 13.00

Przewodniczący zebrania – p. Agata Pijankowska

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 13.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/ Gabriel Graczyk