Aktualności


Wybory Sołtysa – Dobra

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo 07.02.2023r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2023r. (wtorek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Dobra.

Miejsce zebrania – świetlica wiejska

Godzina rozpoczęcia zebrania – 14.00

Przewodniczący zebrania – p. Justyna Dominiak

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 14.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/ Gabriel Graczyk