Aktualności


Wybory Sołtysa – Golanki Górne

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo 08.02.2023r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 15 lutego 2023r. (środa) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Golanki Górne.

Miejsce zebrania – dom. P. Sołtysa

Godzina rozpoczęcia zebrania – 16.00

Przewodniczący zebrania – p. Roman Boczkowski

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 16.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/ Gabriel Graczyk