Aktualności


Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Data:
Kategoria: Aktualności

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 18.01.2021 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu zawieszonego PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:

Biała, ul. Kmicica

MzBialaKmiciMOB

Wartość przekroczenia średniodobowa: 127,1 µg/m3

 

Konstancin-Jeziorna, ul.

MzKonJezMos

Wartość przekroczenia średniodobowa: 115,4 µg/m3

 

Legionowo ul. Zegrzyńska 38

MzLegZegrzyn

Wartość przekroczenia średniodobowa: 177,5 µg/m3

 

Otwock ul. Brzozowa 2

MzOtwoBrzozo

Wartość przekroczenia średniodobowa: 157,2 µg/m3

Piastów, ul. Pułaskiego

MzPiasPulask

Wartość przekroczenia średniodobowa: 119,4 µg/ m3

Warszawa, al. Niepodległości 227/233,
MzWarAlNiepo

Wartość przekroczenia średniodobowa: 114,7 µg/m3

 

Warszawa, ul. Bajkowa

MzWarBajkowa

Wartość przekroczenia średniodobowa: 132,9 µg/m3

Warszawa, ul. Chrościckiego

MzWarChrosci

Wartość przekroczenia średniodobowa: 120,7 µg/m

 

Warszawa, ul. Tołstoja

MzWarTolstoj

Wartość przekroczenia średniodobowa: 130,8 µg/m3

 

Warszawa, ul. Wokalna 1,

MzWarWokalna

Wartość przekroczenia średniodobowa: 105,8 µg/m3

 

Żyrardów, ul. Roosevelta 2

MzZyraRoosev

Wartość przekroczenia średniodobowa: 134 µg/m3

Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował całe województwo mazowieckie
Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 5 428 tys. osób
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

 

INFORMACJE O GRUPACH NARAŻONYCH
Wrażliwe grupy ludności ·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności w czasie występowania stężeń pyłu zawieszonego PM10 przekraczających poziom informowania W przypadku nasilenia objawów chorobowych (duszność, kaszel, świsty) zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zaleca się również:

– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

– bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)

i prognoz zmian zanieczyszczenia powietrza   (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 19.01.2021 r. godz. 9:00
Podstawa prawna ·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

·       rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych ·       Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings