Gmina Bulkowo realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednstki samorządu terytorialnego (JST) w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy zdalnej.

W ramach realizacji grantu ,,Cyfrowa Gmina” zostanie wykonana obligatoryjna diagnoza cyberbezpieczeństwa. Zaplanowano zakup: serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i urządzeniem podtrzymującym zasilanie oraz urządzeniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa; 1 sztukę stacji roboczej z oprogramowaniem systemowym oraz pakietem biurowym (licencja wieczysta); 10 sztuk stacji roboczych (komputery stacjonarne) z oprogramowaniem systemowym oraz pakietem biurowym (licencja wieczysta); 18 szt. tabletów a także urządzenia typu firewall wraz z licencją do ochrony sieci lokalnej. Przeprowadzone będzie również szkolenie dla pracowników w formule on-line . Podczas realizacji zadania będzie świadczona usługa doradcza.

Wartość projektu: 164 160.00 zł.

Wysokość otrzymanego dofinansowania: 164 160.00 zł.

baner Cyfrowa Gmina