Dostawa komputerów do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bulkowo – II edycja

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Grantobiorca: Gmina Bulkowo

Dofinansowanie: 55 000, 00 zł.

Głównym celem programu jest przekazanie szkołom z terenu Gminy Bulkowo sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia zdalnego nauczania. Z otrzymanych pieniędzy Gmina Bulkowo zakupiła 23 laptopów, które zostały przekazane do Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę.