Dostawa komputerów do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bulkowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Grantobiorca: Gmina Bulkowo

Dofinansowanie: 60 000, 00 zł.

Termin realizacji projektu:   23.04.2020 r. – 23.10.2020 r.

Głównym celem programu jest przekazanie szkołom z terenu Gminy Bulkowo sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia zdalnego nauczania. Z otrzymanych pieniędzy Gmina Bulkowo zakupiła 25 laptopów, które zostały przekazane do Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę.