Gmina Bulkowo realizuje projekt pod nazwą „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Celem projektu jest zakup i dostawa 61 komputerów przenośnych (laptopów) dla dzieci/wnuków – członków rodzin, w których rodzice, dziadkowie bądź
pradziadkowie pracowali w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.

W ramach projektu wsparcie otrzyma łącznie 61 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bulkowo.

Wartość projektu: 152 500,00 zł.

Wysokość otrzymanego dofinansowania: 152 500,00 zł.