Aktualności


Rekordowy budżet Gminy Bulkowo na 2024 rok!

Data:
Kategoria: Aktualności

15 XI Wójt Gminy podpisał Projekt Budżetu Gminy na 2024 rok.

Jest to wyjątkowa chwila, gdyż po raz pierwszy w historii gminy projekt zakłada wartości ponad 50 milionowe, a dokładnie:

Dochody w łącznej wysokości 47 988 377,81 zł w tym:

☑ Dochody bieżące w kwocie 26 876 822,04

☑ Dochody majątkowe w kwocie 21 111 555,77

Wydatki w łącznej kwocie 53 942 630,38 zł w tym:

☑ Wydatki bieżące w kwocie 28 078 402,55

☑ Wydatki majątkowe w kwocie 25 864 227,83

Wydatki majątkowe, a więc te służące całej społeczności, przewyższają 25 mln złotych. Stanowią rekordowy, bo blisko 48 procentowy udział w całości planu wydatków, z̲ ̲c̲z̲e̲g̲o̲ ̲82 pr̲o̲c̲e̲n̲t̲ ̲t̲o̲ ̲p̲o̲z̲y̲s̲k̲a̲n̲e̲ ̲ś̲r̲o̲d̲k̲i̲ ̲z̲e̲w̲n̲ę̲t̲r̲z̲n̲e̲.̲

W 2024 roku będą kontynuowane aż 3̲2̲ ̲p̲r̲z̲e̲d̲s̲i̲ę̲w̲z̲i̲ę̲c̲i̲a̲ ̲i̲n̲w̲e̲s̲t̲y̲c̲y̲j̲n̲e̲.̲ 

Bulkowo jest gminą w której strategiczny dochód na mieszkańca (mówiąc ogólnie pochodzący z podatków i opłat lokalnych) jest bardzo niski w skali nawet Polski i wynosi 1 346,22 zł na osobę, ale dzięki ogromnemu udziałowi środków zewnętrznych wydatki tylko na inwestycje to kwota ponad 4 900 zł na statystycznego mieszkańca Bulkowa.

Dla porównania wydatki majątkowe inwestycyjne wynosiły:

☑ w 2020 roku – 2 146 514,64 złote,

☑ w 2021 roku – 1 191 034,41 złotych,

☑ w 2022 roku – 7 872 989,89 złotych,

☑ 2023 rok planujemy zamknąć wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 13 181 292,89 złotych

☑ plan na 2024 to aż 25 864 227,83 złote

W ciągu ostatnich 4 lat jest to ponad 12-krotny wzrost!

Z wydatków bieżących na uwagę zasługują te na edukację naszych dzieci. Blisko 25 procent budżetu to wydatki związane z oświatą i wychowaniem. Ale zabezpieczane są potrzeby wszystkich grup społecznych; realizujemy zadania z pomocy społecznej, rozwijamy zainteresowania sportowe dzieci młodzieży i dorosłych, bazę naszych drużyn OSP, dbamy na bieżąco o drogi, kanalizację, coraz lepszą jakość wody.

Trzymajmy wszyscy kciuki za dalszy tak dynamiczny rozwój naszej gminy.

Budżet Gminy na 2024 rok