Aktualności


„Rodzic w internecie”

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniach 17-18 sierpnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach odbyło się czwarte szkolenie z projektu o nazwie „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Tematem  szkolenia był: „Rodzic w internecie”, adresowany do rodziców/opiekunów, poświęcony przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje  zagrożenia. Rodzic/opiekun poznaje źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.  W szkoleniu wzięło udział 12 osób, które w dniu szkolenia miały ukończone 25 lat i zamieszkiwały na terenie województwa mazowieckiego. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał materiały szkoleniowe oraz miał zapewnione wyżywienie.