Aktualności


Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo

Data:
Kategoria: Aktualności

21 lutego 2020 r. Wójt Gminy Bulkowo wraz z Panią Małgorzatą Atleńską – Skarbnik Gminy uczestniczył w podpisaniu umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo, w ramach zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bulkowo Etap I”. Nabór wniosków ogłoszony został przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Zadanie podzielone jest na dwa etapy: pierwszy z terminem realizacji do października 2020 r. oraz drugi z terminem realizacji do listopada 2021 r. Celem inwestycji jest zwiększenie ilości ścieków dowożonych oraz automatyzacja procesów i skuteczności oczyszczania ścieków. Kwota dofinansowania pochodząca z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 768 125,00 zł, a łączna wartość całej inwestycji to 1 441 578,46 zł. Dziękujemy!