Aktualności


Składanie wniosków o dopłaty na 2019 rok

Data:
Kategoria: Aktualności

 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Płocku przypomina, iż Wnioski o przyznanie płatności na rok 2019 składa się w aplikacji eWniosek Plus w terminie do dnia 15 maja 2019r.

 

 

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2019r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2019r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu. Zmiany „zwiększające” do wniosku (przesyłane w formie aktualizacji danych wniosku w eWniosekPIus) o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt), płatności niezwiązanej do tytoniu, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo- klimatycznej (PROW 2014-2020) (z wyłączeniem płatności w zakresie zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020), lub o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020), można składać do dnia 31 maja 2019r. Zmiany polegające na zwiększeniu pierwotnie wnioskowanej liczby bydła lub krów bez wcześniejszego wycofania danej płatności w całości nie będą uznawane. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 10 czerwca 2019r.,z tym, że złożenie zmiany do wniosku po dniu 15 maja 2019r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Zmiany związane z wycofaniem części płatności lub zastępowaniem zwierząt mogą być składane w terminie późniejszym, przy czym w zakresie wycofania z płatności części wniosku jest to możliwe do dnia wydania decyzji lub daty poinformowania o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub w przypadku braku informacji o takim zamiarze do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu. W przypadku zastępowania zwierząt należy zachować 14-dniowy termin od zdarzenia powodującego konieczność zastąpienia zwierzęcia.

Aplikacja e WniosekPIus wraz z instrukcją dostępna jest na:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus/instrukcja-wypelniania-wniosku-w-aplikacji-ewniosekplus.html

W razie jakichkolwiek wątpliwości rolnicy mogą zgłaszać się po pomoc w wypełnianiu wniosków czy w sprawach związanych z obsługą techniczną aplikacji do siedziby Biura Powiatowego, mieszczącego się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35.

W siedzibie Biura dostępne są dla beneficjentów stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.