Aktualności


Spotkanie dotyczące inwestycji drogowych w Gminie Bulkowo

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 08.02.2023 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Lema w Bulkowie z inicjatywy Sołtysa wsi Daniszewo p. Benedykta Chmielewskiego odbyło się spotkanie poświęcone inwestycjom drogowym Powiatu Płockiego na terenie Gminy Bulkowo. Głównie w sołectwie Daniszewo oraz Włóki. W spotkaniu uczestniczyli: Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki, Radni Powiatowi: Bogdan Matczak i Piotr Skorupski, Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Płocku Dariusz Myzia, Radny Gminy Bulkowo Jacek Marciniak, Sołtys wsi Włóki Jan Natkowski, Sołtys wsi Pilichowo Henryk Sawicki, członkowie rad sołeckich oraz mieszkańcy. Omawiano kwestie:

  • przebudowy drogi nr 2933W na odcinku Nadułki – Kadłubowo,
  • przebudowy drogi nr 2932W na odcinku Blichowo – Łubki – Nadułki,
  • przebudowy drogi nr 2925W na odcinku Piączyn – Włóki,

przebudowy drogi nr 2934W na odcinku Pilichowo – Pilichówko oraz bieżących remontów tego odcinka.