Aktualności


Spotkanie informacyjne celem omówienia wariantów przebiegu drogi ekspresowej S10

Data:
Kategoria: Aktualności

We wtorek w Remizie OSP w Bulkowie odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gmin: Bulkowo, Staroźreby i Dzierzążnia z przedstawicielami GDDKiA o/Bydgoszcz oraz Biura Projektowego Databout Sp. z o.o. Celem było omówienie wariantów przebiegu drogi ekspresowej S10/S50 oraz drogi krajowej nr 60. W związku z zadaniem: „Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od granicy województwa do DK50 i S50 na odc. od DK50 do S7”.

W ramach organizowanego spotkania uczestnicy mieli możliwość zgłoszenia uwag oraz podjęcia dyskusji na temat zaproponowanych rozwiązań. Efektem przeprowadzonego spotkania będzie szczegółowa analiza opinii zgłoszonych przez jego uczestników oraz uwzględnienie racjonalnych i możliwych do realizacji postulatów lokalnej społeczności.