Aktualności


Okólnik Nr 38

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, dnia 26.04.2024r.

 Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo, na prośbę firmy Databout Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 piętro II 02-366 Warszawa opracowującej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od granicy województwa do DK50 i S50 na odc. od DK50 do S7” zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji planowanych rozwiązań projektowych dla przedmiotowego zadania, które odbędzie się 14.05.2024r. o godzinie 18:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie (Bulkowo 26A, 09-454 Bulkowo).

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane uzgodnione wcześniej z Zamawiającym rozwiązania w zakresie trzech wariantów przebiegu drogi ekspresowej S10/S50 oraz drogi krajowej nr 60. W ramach organizowanego spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia uwag oraz podjęcia dyskusji na temat zaproponowanych rozwiązań.

Spotkanie Informacyjne Budowa drogi ekspresowej S10Materiały do pobrania:

Ulotka_spotkania_inf_S10

Ankieta_spotkania_inf_S10

Plakat_spotkania_inf_S10

Link do planów sytuacyjnych, orientacji, map:

https://cz2.s10a1-oaw.pl