Aktualności


Stypendia pomostowe

Data:
Kategoria: Aktualności

Stypendia Pomostowe – to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i spełnia kilka dodatkowych warunków.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7.000 zł i jest wypłacane przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce mogą korzystać mogą korzystać ze stypendiów na starsze lata studiów: II, III i IV rok, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie  do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

źródło: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-2021