Aktualności


Uległeś wypadkowi przy pracy rolniczej?

Data:
Kategoria: Aktualności

Zgłoś go do KRUS poprzez platformę ePUAP

Po zalogowaniu się do ePUAP:

  • wpisz w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
  • wybierz sprawę
  • wypełnij formularz Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
  • wskaż w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem ePUAP, możesz również złożyć Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

Więcej informacji na www.krus.gov.pl

plakat KRUS o możliwości składania wniosków o odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej poprzez ePUAP