Aktualności


Uprawy maku i konopi włóknistych

Data:
Kategoria: Aktualności

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. Z 2018r., poz. 1030) oraz pismem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie proszę o zgłoszenie zamierzeń w zakresie wprowadzenia do uprawy w 2019r. maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Bulkowo w 2019r. według poniższego wzoru ( tabeli):

 

L.p.

 

Odmiana maku i konopi włóknistych Imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy Wielkość powierzchni planowanej pod uprawę Numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków Rodzaj umowy albo zobowiązania do przetworzenia słomy konopnej na włókno Data wydania zezwolenia Termin ważności zezwolenia na uprawę
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Powyższe informacje posłużą do określenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku lub konopi włóknistych w 2019r. oraz rejonizacji tych upraw.

Pragnę podkreślić, że uprawa maku i konopi włóknistych wymaga stosownego zezwolenia.

Kompletne i szczegółowe dane według podanego wzoru proszę przekazać do Urzędu Gminy Bulkowo do dnia 18 grudnia 2019r. – pokój nr 10.

Bliższe informacje – tel. 24 265 20 13, wew. 23.