Aktualności


Uruchomienie syren alarmowych 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 1 sierpnia 2023 roku o godz. 17.00 na terenie całej Polski zawyją syreny alarmowe na znak upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

1 серпня 2023 р. о 17:00 у Мазовецькому воєводстві увімкнуть сирени, щоб символічно відзначити 79-му річницю Варшавського повстання. Будь ласка, зберігайте спокій.

Włączenie urządzeń alarmowych będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach, dokonany w trybie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, wynikających z treści komunikatu, a także o zachowanie czujności, aby nie spowodować zagrożenia na drodze. Ponadto prosimy o poinformowanie o tym fakcie obywateli z  Ukrainy znajdujących się na terenie gminy, którym syreny alarmowe mogą kojarzyć się z zagrożeniem /konfliktem zbrojnym/.

grafika przedstawiająca syrenę alarmową i tekst "1 sierpnia godz. 17:00"