Aktualności


UTRZYMYWANIE ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY

Data:
Kategoria: Aktualności

KAŻDY POSIADACZ ŚWIŃ MA OBOWIĄZEK:

 • posiadać numer producenta nadawany przez BP ARiMR
 • posiadać świnie oznakowane zgodnie z przepisami prawa
 • świnie muszą być urodzone w tym gospodarstwie lub przebywać w nim przynajmniej 30 dni przed ubojem (dla obszarów objętych ograniczeniami ASF)
 • świnie, które przybyły do gospodarstwa muszą być zaopatrzone we właściwe świadectwo zdrowia
 • świnie muszą być zgłoszone do BP ARiMR
 • świnie muszą być utrzymywane według przepisów dotyczących wymagań i sposobu utrzymywania zwierząt gospodarskich (dobrostan)
 • utrzymywać świnie w odrębnych pomieszczeniach od innych zwierząt
 • zabezpieczyć budynek przed zwierzętami dzikimi i domowymi
 • wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z pomieszczeń lub budynków, w których utrzymywane są świnie i utrzymywać je w stanie ciągłego działania środka dezynfekującego
 • używać odzieży ochronnej podczas obsługi świń
 • karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt dzikich i domowych
 • przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oraz określających wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny – zasady uboju na użytek własny na terenie gospodarstwa
 • zgłaszać planowany ubój do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku przynajmniej na 48 godzin przed jego przeprowadzeniem i do ARiMR po jego przeprowadzeniu
 • badać mięso na obecność włośni

Pamiętajmy: mięso pochodzące ze świń ubitych na własny użytek musi być przeznaczone na własne, domowe potrzeby i nie może być wprowadzane do obrotu. Liczba świń, które będą utrzymywane dla zaspokojenia potrzeb danego gospodarstwa, będzie ograniczona możliwościami konsumpcyjnymi tego gospodarstwa. Co do zasady należy przyjąć, że z punktu widzenia przeciętnego gospodarstwa domowego liczba świń przeznaczonych do chowu w celu produkcji mięsa na własny użytek wynosić może przeciętnie 10 sztuk w danym roku, przy czym dopuszcza się utrzymywanie w takim gospodarstwie lochy, chociaż obowiązujące prawo nie określa liczby świń, która może być utrzymywana z przeznaczeniem na użytek własny. Nie jest dopuszczona możliwość posiadania przez jednego producenta w jednym gospodarstwie 10 sztuk świń na użytek własny oraz innej liczby świń z przeznaczeniem do umieszczenia na rynku.