Aktualności


„Utworzenie infrastruktury terenowej poprzez budowę ścieżek edukacyjno-przyrodniczych służących do edukacji ekologicznej” w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach

Data:
Kategoria: Aktualności

Ścieżki edukacyjno-przyrodnicze są ciekawym pomysłem na zagospodarowanie przestrzeni zewnętrznej oraz doskonałym narzędziem przekazywania wiedzy.

Pomysł stworzenia ścieżek powstał w Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, która otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Utworzenie infrastruktury terenowej poprzez budowę ścieżek edukacyjno-przyrodniczych służących do edukacji ekologicznej”.

W ramach zadania utworzono taką ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą m.in. przy Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach.

Tematyka tablic dotyczy rozpoznawania gatunków drzew rodzimych, zawiera informacje dotyczące biologii, morfologii, różnic między gatunkami, na podstawie których rozpoznać można dane drzewo tj. Klon zwyczajny i klon jawor; Dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy; Lipa drobnolistna i lipa szerokolistna; Grab pospolity i buk pospolity; Jodła zwyczajna i świerk pospolity.

Ponadto tablice zawierają zdjęcia fauny wraz z opisami gatunków, które objęte zostały ochroną in-situ tj. puszczyk, tracz nurogęś, ropucha zielona, paź królowej, gągoł, bielik.

Na ścieżkach odbywają się zajęcia dydaktyczne, podczas których uczestnikom prezentowana jest przyroda jako zespół elementów i procesów tworzących wspaniały system, będący środowiskiem w którym żyje człowiek.

Uczestnicy poznają zasady ochrony środowiska, faunę objętą ochroną gatunkową występującą w naszym regionie, uczą się jak rozpoznawać gatunki drzew rodzimych, jak zachowywać się w parku, lesie, tak by nie szkodzić przyrodzie.

Tablice edukacyjne to dobry i sprawdzony pomysł na przekazywanie wiedzy o świecie przyrodniczym. Dzięki nim istnieje możliwość zdobycia informacji w jaki sposób możemy dbać o nasze środowisko. Powstała ścieżka umożliwi uczniom i osobom dorosłym, uświadomić bogactwo okolicznych terenów, uwrażliwi na piękno przyrody, rozwinie i wzbogaci kulturę ekologiczną dzieci i młodzieży.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” na czele z Panią Prezes Iwoną Marczak oraz Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach na czele z Panią Dyrektor Marleną Matusiak za niezwykłe zaangażowanie i kolejne działania na rzecz nie tylko szkoły, ale i lokalnej społeczności.

„Utworzenie infrastruktury terenowej poprzez budowę ścieżek edukacyjno-przyrodniczych służących do edukacji ekologicznej” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.