Aktualności


Warianty przebiegu trasy S10

Data:
Kategoria: Aktualności

Szanowni Mieszkańcy, na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie do wglądu (w godzinach pracy urzędu) wyłożone zostały mapy z wariantami przebiegu trasy S10 i drogi DK50.

Są one także dostępne na stronie internetowej przedmiotowego zadania: https://cz2.s10a1-oaw.pl/plan-sytuacyjny/

Ponadto w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. 107) dostępne są ankiety, za pośrednictwem których mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi.

Ankietę można także pobrać TUTAJ i wypełnioną:

  1. dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy (pok. 107)
  2. przesłać pocztą na adres: Databout Sp. z o. o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
  3. przesłać na adres mailowy: S10cz2@s10a1-oaw.pl

Zachęcamy do zapoznania się z wariantami przebiegu trasy, wypełnienia ankiety i wyrażania swoich opinii.