Aktualności


Wizyta Macieja Małeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 22 września kolejny raz Gminę Bulkowo z gospodarczą wizytą odwiedził Maciej Małecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Wójt Gminy Gabriel Graczyk razem z Radnym Powiatowym Piotrem Skorupskim, Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Krokowskim, radnymi gminnymi, sołtysami, Prezesem OSP Nowe Łubki, Prezesem Klubu Zjednoczeni Bulkowo oraz mieszkańcami zaprezentowali Ministrowi użytkowaną od maja br. drogę gminną Nowe Łubki – Słupca. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotą ponad 3,3 miliona złotych tj. 95% wartości, natomiast wkład własny Gminy Bulkowo to tylko 5% czyli niecałe 175.000 zł.

Spotkanie z Panem Ministrem było również okazją do uroczystego odebrania promesy w wysokości 2 000 000 zł na kolejną inwestycję drogową w Gminie Bulkowo – realizację zadania ,,Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo w gminie Bulkowo”.

Wójt Gminy Gabriel Graczyk podziękował Panu Ministrowi za wizytę oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków rządowych na rozwój Gminy Bulkowo.