Aktualności


Wsparcie lokalnych organizacji pożytku publicznego i lokalnej społeczności w projekcie „Wspieraj lokalnie”

Data:
Kategoria: Aktualności
 1. Cel projektu – wspieranie lokalnych OPP i lokalnej społeczności
  Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, a w szczególności organizacjami pożytku publicznego (OPP) jest podstawą dobrego funkcjonowania lokalnej społeczności. Projekt „Wspieraj lokalnie” łączy kampanię przekazywania 1,5% dla lokalnych organizacji z kampanią rozliczania PIT na terenie zamieszkiwanej przez podatnika jednostki samorządowej. W projekcie jednostki samorządowe otrzymują możliwość efektywnej realizacji obowiązku wspierania organizacji pozarządowych, jednocześnie zapewniając sobie wzrost przychodów podatkowych. Przekonało się o tym już ponad 700 samorządów biorących udział w projekcie.
 2. Metody realizacji – innowacyjna aplikacja do rozliczeń PIT
  W ramach projektu samorządy otrzymują bezpłatną i dostosowaną do swoich potrzeb, innowacyjną aplikację internetową do rozliczania podatku dochodowego – PITax.pl Łatwe podatki. W aplikacji znajduje się herb jednostki samorządowej, opis korzyści wynikających z rozliczania podatku na terenie danego samorządu oraz sugestia, aby rozliczający się podatnik wpisał jako miejsce zamieszkania adres faktycznego pobytu, a nie tylko zameldowania. Spersonalizowana wersja aplikacji PITax.pl zachęca także podatnika do przekazania 1,5% na rzecz lokalnych OPP.
  Każda z jednostek samorządowych biorących udział w projekcie otrzymuje od IWOP specjalnie przygotowane narzędzia promocji 1,5% PIT, w tym banery/przyciski do umieszczenia na stronie internetowej, które można powielać bez ograniczeń i w dowolnej formie.
 3. Korzyści finansowe, wizerunkowe i społeczne
  Projekt „Wspieraj lokalnie” jest skierowany do nowoczesnych samorządów, które chciałyby efektywnie połączyć kampanię lokalnego rozliczania podatku dochodowego ze wspieraniem organizacji pożytku publicznego. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom, projekt „Wspieraj lokalnie” umożliwia:

  • bezpłatne korzystanie ze specjalnie przygotowanej wersji aplikacji do rozliczeń PIT;
  • zwiększenie wpływów lokalnych OPP z 1,5% podatku dochodowego;
  • zwiększenie liczby podatników rozliczających PIT w faktycznym miejscu zamieszkania;
  • wspieranie i promowanie lokalnych organizacji pożytku publicznego;
  • realizowanie polityki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;
  • budowanie wizerunku samorządu jako jednostki wspierającej lokalną społeczność.
   Po przystąpieniu jednostki samorządowej do projektu znacząco wzrasta możliwość przekazania przez podatników 1,5% dla lokalnych organizacji, co przynosi wymierne efekty w ich działalności. Udział jednostek samorządowych w przychodach z podatku dochodowego może wynosić nawet ok. 50% (38% w przypadku gmin). Oznacza to, że poprzez odpowiednią politykę informacyjną i zastosowanie innowacyjnych, przyjaznych użytkownikowi rozwiązań, samorządy mogą pozyskać dodatkowe przychody budżetowe sięgające nawet dziesiątek milionów złotych.
 4. Obowiązki samorządu i OPP
  Udział w projekcie wymaga tylko minimalnego zaangażowania ze strony samorządu – ogranicza się ono do udostępnienia treści promujących region, zweryfikowania listy lokalnie działających organizacji oraz umieszczenia na stronie internetowej odnośników do specjalnie przygotowanej aplikacji. Dodatkowo samorządy, mając na uwadze powodzenie kampanii 1,5%, mogą propagować projekt wśród organizacji pozarządowych oraz mieszkańców danego regionu.
  Lokalne organizacje pozarządowe, które zostaną zamieszczone w aplikacji, nie muszą angażować się w działania związane z projektem. Mogą jednak przesłać informacje dotyczące swojej działalności, które zostaną zamieszczone w internetowym katalogu projektu „Wspieraj lokalnie” – dzięki temu będą bardziej atrakcyjnie reprezentowane w aplikacji.
 5. Brak zobowiązań finansowych
  Uczestnictwo w projekcie oraz aplikacja do rozliczeń PIT są bezpłatne zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego, jak i podatników.
 6. Informacje o organizatorze
  Celem statutowym Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych jest dostarczanie nowoczesnych narzędzi internetowych usprawniających finansowanie organizacji pozarządowych działających na terenie Polski. Instytut prowadzi aktualnie dwa projekty – skierowany do organizacji pożytku publicznego „PITax.pl dla OPP” oraz przygotowany z myślą o jednostkach samorządu terytorialnego i lokalnych organizacjach „Wspieraj lokalnie”. Projekty te są odpowiedzią na potrzeby organizacji pozarządowych, dla których największym wyzwaniem jest efektywne pozyskiwanie środków na swoją działalność. W tym zakresie IWOP współpracuje z firmą PITax.pl Łatwe podatki, technologicznym liderem w branży elektronicznych rozliczeń podatkowych, tworzącym intuicyjną i łatwą w obsłudze aplikację do rozliczeń PIT.
 7. Wsparcie na każdym etapie projektu
  IWOP zapewnia pomoc i wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. Wszelkich informacji na temat przystąpienia do projektu i jego realizacji udziela:

Sylwester Graczkowski
Konsultant projektu
tel. 662 724 000
sylwester.graczkowski@iwop.pl

Pełne informacje na temat projektu znajdują się na internetowej podstronie projektu: www.iwop.pl/wspierajlokalnie

POBIERZ ULOTKĘ