Aktualności


Wybory Sołtysa – Nowe Łubki

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu  17 lutego 2023r.  (piątek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Nowe Łubki.

Miejsce zebrania – remiza OSP w Nowych Łubkach

Godzina rozpoczęcia zebrania  – 18.00

Przewodniczący zebrania – p. Agata Grabarczyk

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 18.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

 

Wójt Gminy
/-/ Gabriel Graczyk