Aktualności


Wybory Sołtysa – Blichowo

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo 07.03.2023r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2023r. (środa) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Blichowo.

Miejsce zebrania – remiza OSP w Blichowie

Godzina rozpoczęcia zebrania – 17.30

Przewodniczący/a zebrania – p. Tomasz Tybuś

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 18.00

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/ Gabriel Graczyk