Aktualności


Wybory Sołtysa – Bulkowo-Kolonia

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo 22.02.2023r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2023r. (wtorek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bulkowo – Kolonia.

Miejsce zebrania – Szkoła Podstawowa w Bulkowie

Godzina rozpoczęcia zebrania – 17.00.

Przewodniczący/a zebrania – p. Mieczysław Józwiak

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 17.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/Gabriel Graczyk