Aktualności


Wybory Sołtysa – Bulkowo

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo 21.02.2023r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 3 marca 2023r. (piątek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bulkowo.

Miejsce zebrania – remiza OSP w Bulkowie

Godzina rozpoczęcia zebrania – 14.00

Przewodniczący/a zebrania – p. Jarosław Matuszewski

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 14.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/ Gabriel Graczyk