Aktualności


Wybory Sołtysa – Daniszewo

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo 20.03.2023r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2023r. (poniedziałek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Daniszewo.

Miejsce zebrania – sala katechetyczna w Daniszewie

Godzina rozpoczęcia zebrania – 18.30

Przewodniczący/a zebrania – p. Jacek Marciniak

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 19.00.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/ Gabriel Graczyk