Aktualności


Wybory Sołtysa – Gocłowo

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo 20.02.2023r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 9 marca 2023r. (czwartek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Gocłowo.

Miejsce zebrania – dom p. Sołtysa

Godzina rozpoczęcia zebrania – 17.00.

Przewodniczący/a zebrania – p. Andrzej Cytacki

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 17.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/ Gabriel Graczyk