Aktualności


Wybory Sołtysa – Krubice Stare

Data:
Kategoria: Aktualności

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2023r. (piątek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Krubice Stare.

Miejsce zebrania – dom p. Sołtysa

Godzina rozpoczęcia zebrania – 15.00

Przewodniczący/a  zebrania – p. Jarosław Matuszewski

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 15.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/ Gabriel Graczyk