Aktualności


Wybory Sołtysa – Nowa Słupca

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu  16 lutego 2023r.  (czwartek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa  Nowa Słupca.

Miejsce zebrania –  remiza OSP w Nadułkach

Godzina rozpoczęcia zebrania  – 17.00

Przewodniczący zebrania – p. Agata Pijankowska

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 17.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

 

Wójt Gminy
/-/ Gabriel Graczyk