Aktualności


Wybory Sołtysa – Nowy Podleck

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu  21 lutego 2023r.  (wtorek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa  Nowy Podleck.

Miejsce zebrania – świetlica w Rogowie

Godzina rozpoczęcia zebrania – 15.00

Przewodniczący zebrania – p. Andrzej Cytacki

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 15.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

 

Wójt Gminy
/-/ Gabriel Graczyk