Aktualności


Wybory Sołtysa – Osiek

Data:
Kategoria: Aktualności

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2023r. (środa) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Osiek.

Miejsce zebrania – dom p. Sołtysa

Godzina rozpoczęcia zebrania – 11.00

Przewodniczący zebrania – p. Ryszard Marciniak

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 11.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/ Gabriel Graczyk