Aktualności


Wybory Sołtysa – Pilichówko

Data:
Kategoria: Aktualności

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2023r. (poniedziałek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Pilichówko.

Miejsce zebrania – remiza OSP

Godzina rozpoczęcia zebrania – 16.00

Przewodniczący/a zebrania – p. Adam Stasiak

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 16.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/ Gabriel Graczyk