Aktualności


Wybory Sołtysa – Pilichowo

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo 20.02.2023r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2023r. (wtorek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Pilichowo.

Miejsce zebrania – dom p. Sołtysa

Godzina rozpoczęcia zebrania – 13.00.

Przewodniczący/a zebrania – p. Adam Stasiak

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 13.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/Gabriel Graczyk