Aktualności


Wybory Sołtysa – Rogowo

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu  16 lutego 2023r. (czwartek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa  Rogowo.

Miejsce zebrania – świetlica wiejska

Godzina rozpoczęcia zebrania – 19.30

Przewodniczący zebrania – p. Andrzej Krokowski

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 20.00.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

 

 

Wójt Gminy
/-/ Gabriel Graczyk