Aktualności


Wybory Sołtysa – Sochocino-Badurki

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo 28.02.2023r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 13 marca 2023r. (poniedziałek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Sochocino – Badurki.

Miejsce zebrania – dom p. Sołtysa

Godzina rozpoczęcia zebrania – 15.00.

Przewodniczący/a zebrania – p. Roman Boczkowski

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 15.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/Gabriel Graczyk