Aktualności


Wybory Sołtysa – Sochocino-Czyżewo

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo 28.02.2023r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2023r. (piątek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Sochocino – Czyżewo.

Miejsce zebrania – świetlica w Sochocino – Praga

Godzina rozpoczęcia zebrania – 17.00

Przewodniczący/a zebrania – p. Jolanta leszczyńska

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 17.30

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/ Gabriel Graczyk