Aktualności


Wybory Sołtysa – Włóki

Data:
Kategoria: Aktualności

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2023r. (poniedziałek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Włóki.

Miejsce zebrania – budynek szkoły.

Godzina rozpoczęcia zebrania – 18.30

Przewodniczący/a zebrania – p. Jacek Marciniak

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 19.00.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/ Gabriel Graczyk