Aktualności


Wybory Sołtysa – Szasty

Data:
Kategoria: Aktualności

POSTANOWIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 25 stycznia 2023r, zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2023r. (czwartek) odbędzie się zebranie mające na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Szasty.

Miejsce zebrania – budynek szkoły w Worowicach

Godzina rozpoczęcia zebrania – 17.00

Przewodniczący/a zebrania – p. Roman Sztendur

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustala się na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godz. 17.30.

Postanowienie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Wójt Gminy

/-/ Gabriel Graczyk