Aktualności


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Data:
Kategoria: Ogłoszenia
Wójt Gminy BulkowoDziałając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat trzech.

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości, miejscowość / obręb geodezyjny

 

Numer ewidencyjny działki

 

Powierzchnia do wydzierżawienia w  m2

 

Rodzaj użytków

 

Przeznaczenie, opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Czynsz miesięczny /termin płatności

1. Bulkowo Butary

Obręb: 0003

 cz. działki  nr ew. 48/1

Nr księgi wieczystej

KW PL1P/00062649/8

        40 m2

 

 

Bi – inne tereny zabudowane

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowego terenu.

Grunty położone na terenach adaptacji, przekształceń, porządkowania istniejącego zainwestowania z funkcją produkcyjno-składową.

Miesięczny  czynsz dzierżawny – 20,00 zł

Płatność do 20 – ego każdego miesiąca.

Nieruchomość  wydzierżawia się z przeznaczeniem na eksploatację blaszanego garażu.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. w terminie od dnia 31.01.2023 roku do dnia 20.02.2023 roku na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Bulkowo a także na stronie internetowej urzędu www.bulkowo.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej (Tygodnik Płocki- wydanie z dnia 31.01.2023 r.).

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie